Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης είναι να μελετά, να ερμηνεύει και να παρουσιάζει σε όλους την ιστορία και τον πολιτισμό της Νικήτης τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Δείτε εδώ...

Σχετικά Άρθρα