Υπολογισμός κόστους Τιμοκαταλόγων και συνδρομής
Βασική συνδρομή 2021
Προσαύξηση συνδρομής =Αριθμός Δωματίων/Διαμερισμάτων
Καρτέλα ενημέρωση Πελάτη για Δωμάτια /Διαμερίσματα
Select files...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
50€
x 3€
x 6€